3D technológia Bezpečnostné značenie Billboardy Etikety Fotoštúdio Grafické práce Pečiatky Plotrovanie Potlač textilu Prezentačné predmety Tampoprint Tlačoviny Veľkoformátová tlač Vyšívanie Živicové etikety
Galéria O nás Referencie Kontakt O nás

Slovenčina (Slovenský jazyk)

Devínska 24,    940 02  Nové Zámky,    Slovensko        |        tel.: 035 / 6428 352        |        e-mail: objednavky@artnz.sk

©Copyright 2016, ART reklamná agentúra

Mail: objednavky@artnz.sk Galéria O nás Slovenčina (Slovenský jazyk)

Veľkoformátová digitálna tlač

Digitálna plnofarebná tlač na rôzne materiály sa môže využiť ako v interiérových, tak aj
v exteriérových aplikáciách bez ďalšej úpravy. V prípade väčšieho mechanického namáhania, ponúkame možnosť tekutej alebo fóliovej laminácie potlačených materiálov prostredníctvom profesionálnych laminá-torov. V prípade použitia tlače na banner, ponúkame možnosť jeho naočkovania či prípadného spájania zažehlením do väčšieho celku.

Využitie:
billboardy, bannery na fasády budov, tabule, výklady,
autá, podlahová grafika v obchodoch, bannery,
zástavy, presvetlené boxy, pútače, transparenty,
potlač plastových tabúľ, samolepiacej fólie,
sieťoviny, papiera, posterov a pod.

Výhody:
• vysoká kvalita, plnofarebnosť, UV stálosť,
dlhá životnosť, exte-riérové aplikácie,
široké spektrum potlačiteľných
materiálov.